gps Gabinet Psychologii Sportu
 
 
trening

Psychikę można trenować, tak samo jak ciało. Nieodłączny atrybut sportu wyczynowego to stałe dążenie do doskonałości. Być doskonałym, to znaczy być całością, dlatego trening fizyczny warto uzupełnić mentalnym. 

Trening mentalny to zbiór ćwiczeń psychologicznych, które poprzez systematyczne i długotrwałe oddziaływania prowadzą do wzrostu kontroli zachowania i emocji. Ta kontrola ma zagwarantować skuteczniejsze działanie. Jak każdy treningprowadzi do korzystnych rezultatów tylko w przypadku jego systematycznego stosowania.

Proces trenowania mentalnego podnosi poziom umiejętności psychicznych oraz zwiększa sprawność motoryczną. Główne techniki używane w celu zwiększenia poziomu osiągnięć to:
  • budowanie pewności siebie,
  • wyznaczanie celów,
  • relaksacja,
  • wykorzystywanie wyobrażeń (wizualizacja),
  • koncentracja
  • umiejętne kierowanie własnymi myślami (autorozmowa).